סביבה וזיהום

מאמר זה עוסק בקשר בין המים לסביבה, איכות המים וזיהום המים. מהי ההגדרה של מים? מים הם בעצם סוג של תרכובת כימית. המולקולה של המים מכילה שני אטומי מימן ואטום חמצן. המים הם בסיס לקיומם של מכלול צורות החיים: הצמחים, בעלי החיים ובני-האדם. המים מהווים סביבת חיים ומקור מזון, לשם כך עליהם להיות באיכות טובה.

איכות המים נקבעת על פי החומרים המומסים בהם. נדרשת כמות ואיכות מסוימות לצרכי חיים. במים ישנם מינרלים, אך גם חומרים מסיסים לא בריאים ואף רעילים. איכות המים משתנה, ומים שאינם מתאימים לשתיה יכולים להתאים לשימושים אחרים. מי ים לדוגמא אינם יכולים לשמש לשתיה, אך משמשים לצרכים אחרים וכך גם מי תעשיות מזוהמים.

שימושי המים

המים משמשים לשתייה, השקיה, בישול, רחצה, נקיונות ושטיפה, הפקת אנרגיה הידרואלקטרית, חימום וקירור, טיפולי מים ועוד. שימושי המים העיקריים הם לצרכים חקלאיים, תעשייתיים, ביתיים, עירוניים, פנאי ותעבורה.

משאב המים החשוב ביותר מיועד לשתייה. חיותו של האדם תלויה במי השתייה המתוקים. איזורי ההתיישבות סביב מאגרי מים מתוקים וניצול משאבי המים משפיעים על זמינותם. למרבית תושבי העולם לא זמינים מים נקיים. מסיבת מחסור זו הם אינם שותים באופן מספק ואינם יכולים לשמור על היגיינת גוף נאותה. כתוצאה מכך נוצרת תחלואה רבה. כמו-כן, שימוש במקור מים מזוהם מגביר אף הוא את ההסתברות למחלות.

סיבות לזיהום מים

במצב של זיהום מים, עולה ריכוז החומרים הלא בריאים, הלא טבעיים והרעילים והמים אינם יכולים לשמש לשתייה. מי נחלים לדוגמא שבהם חומרים המכחידים את הדגים אינם ראויים לשתייה והם מזוהמים. זהו המצב כיום עם נחל הירקון, שעובר תהליכי שיקום. זיהום במים אינו נחשב לטבעי ונמצא כי המזהם העיקרי של המים הוא האדם, כתוצאה מפעילות תעשייתית ועוד.

הפעולות המשפיעות על זיהום המים הן: זרימה של ביוב ביתי או תעשייתי לים, לנהרות ולנחלים שמשנה ומשפיע על הרכב המים, תכולת השפכים מורכבת מכימיקלים ומתכות כבדות ורעילות, וירוסים וחיידקים אשר מביאים את המים למצב רעיל ובלתי ראוי לשתייה וכן חלחול סוגים של נוזלים שמגיעים מהשלכת פסולת היכולים להגיע למאגרי מים המצויים בתת-הקרקע ולהשפיע על הרכבת ואיכותם. כיום, ישנם ניסיונות מסוימים בארץ לשיקום נחלים שבהם זוהמו המים.

סיבות נוספות לזיהום מים הן: כאשר שואבים מי תהום יתר על המידה, עלולים לחדור למים המתוקים מים מליחים ולהמליח את המים, שאריות נפט הנפלטות ממיכליות נפט המגיעות לים מזהמות את המים, גם חומרים של דשנים מהשדות עלולים לחלחל כשיורד גשם לתוך מי התהום ולזהמם. כאשר מפעלים ותחנות כוח מחממות את המים נוצר זיהום תרמי. פעילות האדם בים המלח למשל, הורידה את מפלסו יותר מהירידה הטבעית ועל כן הוא מתייבש ומתכווץ באופן מהר.

סוג זיהום נוסף העלול להשפיע על איכות מים הוא הפסולת המוצקה – בני האדם משליכים פסולת מוצקה למים כגון פלסטיקים וניילונים ושאריות מזון. המים מזדהמים ופוגעים גם בדגים ובבעלי חיים שונים וכמובן שאינם ראויים לשתייה.

השפעות זיהום המים

זיהום במאגרי מים גדולים עלול להפר איזון טבעי קיים. כאשר ישנם דגים המשמשים לתזונה של בני האדם, המים מזוהמים עלולים לפגוע בדגים ולהפוך אותם לרעילים ואסורים למאכל. כמו-כן, נפגעים בעלי חיים ימיים אחרים, כיוון שהמזון שלהם נפגע או שהם נפגעים פגיעה ישירה. כאמור, מים מזוהמים גורמים לתחלואה.

ישנה בעיה במאזן של מי התהום, הנחלים, האגמים והנהרות. בעיה זו אינה תלויה אך ורק בכמות המים. כמות המים ואיכותם קשורות קשר הדוק. במידה והמים באיכות נמוכה, הרי שהיכולת להשתמש בהם מוגבלת. הדרך בה מתפעלים את מקורות המים השונים יכולה להשפיע על איכות הסביבה בכללה ועל איכות המים בפרט.

לא רצוי להגיע למצב של שאיבת יתר של מי תהום, זאת בגלל הסיבה של הפחתה ניכרת של כמות המים השמורה ובנוסף פגיעה קשה באיכות המים. יש אפשרות למחזר את המים בהם אנו משתמשים. באמצעות מיחזור מים, ניתן להשתמש במים בשימוש חוזר על ידי הפנייה שלהם לסוגי החקלאות השונים. בשימושי החקלאות אפשר להשתמש במים בעלי איכות שאינה גבוהה, כמו מי קולחין.

דילוג לתוכן