יום המים הבינלאומי

בשנת 1992 החליט האו"ם כי בכל שנה, בתאריך 22 במרץ, יציינו ברחבי העולם את "יום המים הבינלאומי". מי שיזמה את ההחלטה הייתה אונסקו, וכל המדינות החברות באו"ם הוזמנו לציין את יום המים על פי מה שמתאים לכל אחת מהן. 178 מדינות חברו לרעיון זה, ביניהן גם מדינת ישראל.

בכל שנה הנושאים משתנים, כאשר הם פונים בעיקרם אל ניצול נכון של המשאבים של משק מים במאה ה-21. מדובר, כמובן, גם על משק המים הישראלי. מטרתו של ניהול המשאבים היא לתת מענה לצרכי האדם לצד השימור על הסביבה, כך שהצרכים יתמלאו בהווה וגם בעתיד.

לכבוד יום המים הבינלאומי ועל רקע משבר המים בישראל, יצאה קריאה לניהול ארוך טווח של משק המים במדינה, וקריאה לדאוג להטמיע את השיקולים הסביבתיים בתוך ההתנהלות.

עקרונות יום המים הבינלאומי

  • לנהל את משק המים הבינלאומי תוך ראיה הוליסטית ואינטגרטיבית.
  • ליצור בסיס נתונים ברמה בינלאומית מקיפה, אשר יעריך את האיכות של מקורות המים ואת ההיצע שלהם ושל כלל הפעילות שמבצעים בני האדם, שמשפיעה על כמות המים ועל איכותם. כל זה על מנת להתמודד בצורה ארוכת טווח עם תופעות של בצורות, שיטפונות, סביבה וזיהום ומדבור.
  • להגן על מקורות המים הטבעיים מפני מפגעים וזיהומים למיניהם.
  • לבחון את ההשלכות של ההתחממות הגלובלית של כדור הארץ על נושא אספקת המים ואיכותם.

חשיבות המים במדינת ישראל

נכון לשנה זו, 2011, מדיניותה של הממשלה בישראל אינה פועלת על פי מה שהתחייבה המדינה להבטיח לתושבים. המדינה הבטיחה את הזכות היסודית ביותר של אזרחיה לאספקת מים סדירה לכולם, ושתהיה דאגה לכך שמחירי המים יהיו שווים לכל נפש. החוק בישראל מכיר בזכות לקבל מים ( מי שתייה, רחצה, השקיה וכדומה) כזכות בסיסית ביותר ויסודית, אשר נגזרת מהזכות לחיים, הזכות לבריאות, הזכות לכבוד ומעיקרון השוויון.

בית המשפט העליון הדגיש את החשיבות לקבלת זכות לאספקת המים, והדגיש גם את חובת המדינה להגן עליה ולממש אותה כלפי כל תושביה. הרפורמות בחוקי המים בישראל התחילו מבלי לחשוב על הפגיעה הקשה באוכלוסיות המוחלשות במדינה. בהחלט יש לפעול, בכל מיני דרכים נגד בזבוז המים, אולם צריך לזכור היטב כי ללא מים אנשים לא מסוגלים לחיות, וכי צריכת מים בכמויות מדודות היא זכות יסוד לכל דבר.

יום המים הבינלאומי – שנת 2011

הנושא של יום המים השנה הוא "ניהול מים עירוני". יצאה קריאה אל אזרחי המדינה, מטעם ארגון ידידי כדור הארץ במזרח התיכון אשר פועל לחיסכון במים, לחסוך בכך שיצמצמו את זמן המקלחת ל-4 דקות בלבד, וכך יחסכו בצריכת המים הביתית. בכדי ליישם את הרעיון בקרב האוכלוסייה הישראלית, חברי הארגון חילקו, בתאריך 22 במרץ (יום המים הבינלאומי) שעוני חול מיוחדים למקלחת המדודים ל- 4 דקות, אותם מצמידים לקיר המקלחת בכדי לדעת בדיוק כמה זמן אנשים עומדים מתחת לזרם המים ומתי חולפות 4 הדקות.

ארגון ידידי כדור הארץ במזרח התיכון טוען כי למרות החיסכון במים שהושג בישראל במהלך השנתיים האחרונות במגזר הביתי, הפחתה נוספת של 300 מיליון קוב של מים בצריכה הביתית והעירונית תיתכן רק על ידי ההחזרה של תעריף שלישי גבוה על צריכת מים עודפת באמצעות השקעה בתשתיות אשר חוסכות מים, על ידי חינוך והסברה, על ידי גינון מותאם לאקלים הישראלי, על ידי הגדלת השימוש החוזר במים אפורים כדי להשקות גינות או להדיח אסלות ועל ידי שימוש במי קולחין לצורך השקיה או חקלאות.

דילוג לתוכן