הצעת חוק מיחזור מים אפורים-אושרה בקריאה ראשונה

בתאריך 6.6.2011 אושרה לקראת קריאה ראשונה הצעת החוק העוסקת במיחזור מים אפורים, או בשמה הרשמי, הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש חוזר במי דולחין – שימוש מושכל במשאבי הטבע), התשס"ט-2009. משמעות הדבר היא שההצעה כנראה תתגבש לכדי חוק שניתן יהיה ליישמו בפועל בכל מבנה חדש שיוקם.

מטרות הצעת החוק

על פי סעיף 1 להצעה האמורה, מטרת החוק הינה לחייב את הקמתה של מערכת להפרדה ואגירה של מי דולחין, ושימוש בהם במבנים חדשים שייבנו במדינת ישראל. בנוסף, מטרתו של החוק הינה לאפשר את הקמת המנגנון האמור גם בבניינים קיימים (אף שבבניינים אלו לא תהיה כל חובה להקים את המערכת, בניגוד לבניינים חדשים שייבנו, כמפורט לעיל).

הרציונל העומד מאחורי השימוש החוזר במי דולחין הינו לנצל באופן מירבי את משאב המים. על פי הצעת החוק, עלינו לממש את הזכות הבסיסית לשמירה על סביבה נאותה, לשפר את איכות הסביבה והחיים, לצמצם מפגעים סביבתיים, כמו זיהום מים, והכול מתוך הכרה בחובותיה של החברה והמדינה לדאוג לקידום תכליות אלו למען הציבור ודור העתיד.

כאן המקום להבהיר כי מי דולחין (או מים אפורים) הינם מי שפכים שמקורם במקלחות, אמבטיות, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מזגנים, כיורים ובריכות פרטיות. בהגדרה זו לא נכללים מי שפכים הנובעים מאסלות, שפכים הנגועים בחומרים מסוכנים (מסוכנות החומר תיבחן על פי ריכוזים משתנים שייקבעו על ידי שר הבריאות) ושפכים תעשייתיים.

יישום החוק בפועל

על פי סעיף 3 להצעת החוק עולה כי בכל בניין חדש שייבנה תותקן מערכת מי דולחין. יש לציין כי מדובר בבניינים שאינם מהווים בית פרטי. כלומר, הם לא נועדו לשמש כיחידת מגורים, עסק או צרכים אחרים, המאופיינים בכך שצנרת אספקת המים וצנרת איסוף מי השפכים ישרתו את היחידה הספציפית הזו בלבד. בהקשר זה חשוב להדגיש כי מדובר בבתים צמודי קרקע, כך שבית משותף, למשל, לא יעלה בהגדרה האמורה (דהיינו, ישנה חובה להקים מערכת מי דולחין בבתים משותפים חדשים שיוקמו).

הנה כי כן, לאחר שהכנסת תאשר באופן סופי את הצעת החוק, תוקם בכל מבנה חדש מערכת מים להפרדה בין מי דולחין לבין מי שפכים אחרים, אשר תשמש לאיסוף, הולכה ואגירה של מי דולחין. אותה מערכת מים תכלול צנרת נפרדת המיועדת למים אפורים בלבד ובנוסף תכיל מיכל לאיסוף, אגירה וטיהור המים.

בנוסף לכך, במערכת יהיה מנגנון מיוחד אשר יבטיח כי השימוש במי הדולחין הממוחזרים ייעשה אך ורק למטרות המפורטות בסעיף 7 להצעת החוק. דהיינו – רק לצורך השקיה (למעט השקיה של צמחים המשמשים למאכל אדם), הדחת אסלות, מפלי מים, מזרקות, שטחי נוי ובריכות נוף. מלבד המנגנון המפורט לעיל, יותקן מנגנון נוסף שיבטיח הפרדה מוחלטת בין המים האפורים למים המיועדים לשתיה. כמו כן, יותקנו במערכת המים אמצעים למניעת מגע בין מיכל האיסוף לבין בני אדם ובעלי חיים, אמצעים המונעים התרבות של מזיקים ומפגעי ריח ועוד.

פיקוח ובקרה

הפעלת כל מערכת מיחזור מים אפורים מותנית בכך שהיא עברה בדיקת תקינות על ידי גורם מוסמך, אשר יוודא כי היא מכילה את כל המנגנונים והאמצעים המפורטים בחוק. הבדיקה האמורה תתבצע עם ההתקנה הראשונית וכן כל חצי שנה בבנייני מגורים, או שנה בבניינים אחרים. במסגרת בדיקת התקינות יבחן הבודק את קיומם של חיידקי קולי צואתיים, יבצע בדיקות דטרגנטים (חומרי ניקוי שונים), ויוודא כי קצב הפירוק של המים וההישרדות בקרקע עומד בתקן הנדרש. מלבד הפיקוח האמור, הרי שהאחריות על תחזוקה תקינה של מערכת המים ושימורה מוטלת על בעל הנכס בו מותקנת המערכת.

דילוג לתוכן