האיגוד הישראלי למים

מדינת ישראל היא מדינה הנמצאת באופן קבוע במשבר בתחום המים. מיעוט המשקעים והיותה מיושבת באזור מדברי ברובו הוא אחד המקורות למחסור הקבוע במים. בנוסף, היותה מדינה מפותחת מבחינה חקלאית ותעשייתית, גורם לשימוש יתר במים- מים שאין. בנוסף לחסכון במים שנדרש מהאזרחים, נדרשות גם התפתחויות טכנולוגיות ואחרות, אשר יאפשרו מחזור של מים, התפלה וחיסכון בקני מידה גדולים. הגוף המתעסק בכל התחומים הללו, הוא האיגוד הישראלי למים.

האיגוד הישראלי למים (או בראשי תיבות- אג"ם) הוא גוף מקצועי הכולל אקדמאיים, חוקרים, מומחים בהנדסת מים, תעשיינים, יזמים, כלכלנים, אנשי חינוך ואנשי תקשורת. האיגוד, שהינו מל"כר- עמותה רשומה ללא מטרות רווח, הוא מרכז מקצועי בכל הקשור לנושא המים. האיגוד הוקם בשנת 2001, והוא כולל חמש מחלקות (או פורומים) עיקריים: פורום טיפול בשפכים, פורום טיפול במים, פורום סביבת המים, פורום חיסכון במים בעיר ופורום ביטחון מים.

הארגון, המאגד בתוכו חברים מארגונים שונים העוסקים בנושא המים בהיבטיו השונים, מופעל על ידי ועד מנהל הכולל 5-20 חברי ועד הנבחרים על ידי חברי הארגון באופן דמוקרטי, לקדנציה של עד שלוש שנים (מלבד יושב ראש העמותה, שכהונתו יכולה להתארך בשלוש שנים נוספות). לכל פורום יש יושב ראש משלו, המרכז את פעולתו של כל פורום באופן עצמאי.

מטרות האיגוד הישראלי למים

  • ידע ומידע: איגוד המים מאפשר מסגרת של העלאת בעיות הקשורות במים, חיפוש משותף אחר פתרונות, וכן התעדכנות בחידושים טכנולוגיים הקשורים לנושא המים. החלפת הידע נעשית באמצעות התכנסויות ופורומים של קבוצות התמחות. להתכנסויות מוזמנים אנשי אקדמיה, אנשי שטח ואנשי ארגונים שונים (כמו גם נציגי המדינה).
  • פרסומים: הידע הנצבר באיגוד, גם דרך הפורומים הנ"ל, מפורסם בכנסים ומוצע כבסיס למחקרים שונים באקדמיה.
  • העלאת צרכים: האיגוד פועל על מנת לאתר את הצרכים והבעיות הקיימות במשק המים, ומעלה אותם לטיפול גורמים מחקריים או חקיקתיים. בנוסף לכך, פועלים חברי האיגוד על מנת למנוע מהכנסת, הממשלה והרשויות השונות לקבל החלטות שעשויות לפגוע באופן מיידי או בטווח הרחוק במשק המים.
  • ציון יום המים הבינלאומי השם דגש על חיסכון במים, וכן קיום השתלמויות והכשרות על מנת למנוע קשיים נוספים הקשורים למים בעתיד.
  • ייצוג מדינת ישראל בארגונים בינלאומיים העוסקים בנושא המים. האיגוד הישראלי למים חבר באיגוד הבינלאומי למים (IWA), וכן בפדרציה האמריקאית לסביבת המים (WEF).

האיגוד הישראלי למים – הכשרות וקורסים

אחת מפעילויותיו העיקריות של האיגוד הישראלי למים הוא קיום הכשרות ולימודים משלימים בתחומים השונים הקשורים למים. מידי שנה מפיק האיגוד מספר רב של קורסים בהיקפים שונים המיועדים לאנשי מקצוע ותפעול. לדוגמא- הכשרות להפעלת מתקנים לטיפול במי שפכים, עקרונות טכנולוגיים לחסכון במים ולטיפול במים, כלים ועקרונות בהתפלת מי ים ועוד. הקורסים מועברים על ידי אנשי אקדמיה ואנשי שטח החברים באיגוד.

מידי שנה קיים האיגוד הישראלי למים כנס שנתי רב משתתפים, בו נבחר כל פעם נושא מקשר אחד, אליו מתקיימות התייחסויות ממקורות שונים. הכנס פתוח לציבור, אך מיועד בעיקר לאנשי אקדמיה ותעשיה הקשורים לתחום המים, ומהווה הזדמנות מצוינת להתעדכנויות בתחום ולהעלאת בעיות ופתרונות אפשריים הצצים במהלך הדיונים השונים.

תוכניות חומש

כאמור, אחת ממטרותיו החשובות של האיגוד הישראלי למים הוא לפעול מול רשויות השלטון על מנת למנוע בעיות נוספות הקשורות למים (מלבד המחסור הידוע במשקעים) ולהציע פתרונות למשבר המים בישראל. אחת הפעולות הבולטות בתחום זה היא הפקתה של תוכנית חומש להכשרת כוח אדם בנושא מים, שהוגשה לנציב המים. האיגוד הישראלי למים פועל בשיתוף עם איגודי מים נוספים, וכן עם רשות המים הממשלתית על מנת לקיים מחקרים, להציע תוכניות ולהעלותם לדיונים בקרב מקבלי ההחלטות.

דילוג לתוכן