צרכנים יחויבו להתקין מד מים עד יוני 2012

סוף להתנהלות מניית המים בבתים משותפים, רשות המים החליטה לחייב בפועל בעלי דירות בבניינים משותפים בהם מד מים משותף להתקין מדי מים פרטיים על מנת למדוד את השימוש במדויק יותר.

מי שלא יתקין מד מים פרטי לדירתו, כרוך בשינוי צנרת בעלות לא מבוטלת, יספוג חיוב בתעריף גבוה פי 3. ההחלטה רלבנטית החל מינואר 2012 אך גורמים צרכניים השיגו דחייה עד יוני 2012. * (הערה – לאחרונה התקבלה דחייה נוספת עד לינואר 2013)

המצב בעבר וכיום בבניינים משותפים רבים הוא של מד מים משותף אחד לכלל הבניין וקושי אמיתי של הרשויות לחייב לפי הצריכה האמיתית של כל דירה.

החיוב היה על פי חלוקת הצריכה הכללית במספר הדירות (לפי כמות של 15 מ"ק לדירה) או בצורות אחרות. במצב זה משפחה של 5 משלמת את אותה הצריכה הממוצעת בבניין כמו זוג שגר לבדו או אפילו אדם שגר לבדו בדירה.

חשוב לציין כי עבור רבים המעבר למד פרטי הוא לטובתם כי החיוב בפועל בכל חודשיים ירד עבורם.

סנקציה למי שלא יתקין מד פרטי

תושבים באזורים שונים בישראל קיבלו מתאגיד המים העירוני שלהם מכתב המודיע כי עליהם להתקין מד מים פרטי בדירתם במקום מד משותף וכללי בבניין, כאשר את העלות אמורים לספוג בעלי הדירה.

הסנקציה למי שלא יעבור לשימוש במד פרטי מוסדר היא חיוב אוטומטי של 20 מ"ק (קוב) מים לכל חודש, פי 3 מנתון הצריכה הממוצעת החודשית למשפחה בישראל.

זוהי החלטה הרלבנטית לכל ישראל והיא בוצעה ע"י רשות המים דרך התאגידים העירוניים והאזוריים. הרעיון בבסיסו טוב ונכון, שיפור היכולת למדוד במדויק בכמה מים משתמשים בכל דירה. אך החלטה כזו משמעותה בפועל היא העמסת הוצאה של כ-1,000 ש"ח לדירה עקב תשלום אגרה לרשות המים על מד מים פרטי ועל השינויים הנדרשים בצנרת.

החיוב האוטומטי של 20 מ"ק לחודש לא ייושם על שוכרים חדשים אם בעל הדירה שלהם לא התקין מד פרטי, כך מסרה רשות המים. במקרים אלו החיוב הגבוה יותר יועבר ישירות אל בעל הדירה עד שזה יתקין את המד.

פרסום לקוי של ההחלטה

פרסום ההחלטה לחייב התקנת מדי מים פרטיים היה לקוי ומאוחר מאוד, רק בספטמבר פורסמה ההחלטה שנכנסה לתוקפה בינואר.

בפועל חלק גדול של התושבים הרלבנטיים שמעו על ההחלטה מתאגיד המים שלהם רק בפברואר 2012, מה שלא משאיר כמובן זמן מספיק להיערכות.

מסיבה זו פנו בארגון אמון הציבור למשרד האנרגיה והמים (לשעבר התשתיות) בבקשה לדחות את מועד יישום ההחלטה ליוני 2012 – המשרד הסכים לדחייה.

כמו כן, בארגון אמון הציבור מנסים להקל את הסנקציה שתוטל על מי שלא יתקין מד מים פרטי עד למועד יישום ההחלטה ביוני, זאת מכיוון שיש שטוענים כי מדובר על סנקציה גדולה מדי ולא מידתית לשימוש בפועל.

תנאים שונים לבניינים עם בעיה טכנית בהתקנת המדים

על מנת להתקין מד מים פרטי יש לבצע שינויים בצנרת המובילה מים לדירה כך שהמים יעברו קודם דרך מד ספציפי.

לפי ההוראות את מדי המים עצמם יתקינו תאגידי המים או ספקי המים באזורים השונים ולא בעלי הדירות עצמאית, תמורת אגרה חד פעמית של כ-175 ש"ח.

בהחלטתה החדשה רשות המים כללה התייחסות לבניינים שבהם תהיה בעיה טכנית כלשהי להתקין מד מים פרטי לכל דירה – מטעמים של נגישות לצנרת וכדומה.

במקרים אלו ולאחר הוכחת הטענה ע"י בעלי הדירות החיוב ימשיך להיות במסגרת של 15 מ"ק מים לחודש, כפי שהיה בהוראות הישנות.

ראו גם:

חוק המים

תקנות זיהום מים

דילוג לתוכן