רשות המים

אין ספק כי המים מהווים נושא רגיש בישראל. מזג האוויר הוא חם במרבית ימות השנה, הגשמים ממעטים לבוא ומקורות המים הטבעיים הולכים ומתמעטים. כפועל יוצא של עובדה זו, נוצר צורך לשמור על כל טיפה, ולחסוך כמה שאפשר. אולם, דבר חשוב לא פחות הוא ליצור רשות שתהיה אחראית על כל התחום בישראל, ותתנהל באופן היעיל ביותר.

בשנת 2007, הוקמה רשות המים בישראל – גוף ממשלתי שבא להחליף את נציבות המים המסורתית. ברמה הכללית, מטרתו של גוף זה הינה ברורה: לרכז תחתיו את כל הסמכויות בענייני מים ביוב, מתוך התחשבות ברורה במצבו של משק המים בישראל ובצרכיו בכל רגע נתון.

רשות המים בישראל פועלת על פי מדיניות הממשלה וכללים שנקבעו על ידי מועצת הרשות, אשר בראשה עומד מנהל רשות המים. מועצה זו מורכבת מחברי כנסת בכירים וכן מנציגי הציבור, ובסמכותה לקבוע את כללי פעילותה של רשות המים, בעיקר בכל הנוגע לאסדרת משק המים בישראל וקביעת המחירים שלהם.

מדוע הוקמה רשות המים?

כפי שכבר ציינו, עד 2007 תחום המים בישראל היה תחת אחריותה של נציבות המים. אולם, חוק ההסדרים מאותה שנה שינה את התמונה במידה רבה, והפך את הנציבות המים לגורם הכפוף למשרד לתשתיות לאומית- הוא רשות המים של ישראל.

מה גרם לשינוי הזה? כמובן שמצבו של משק המים בישראל השפיע רבות. הוועדה לביקורת המדינה, אשר בראשה עמד חבר הכנסת זבולון אורלב, בחנה את מצבו של משק המים, והצביעה על שורה ארוכה של כשלים. אלה הביאו להקמתה של וועדת חקירה נוספת, אשר אחת ממסקנותיה העיקריות הייתה שאין גורם ממשי שאחראי על התחום באופן שקוף ופנים ממשלתי.

על פי מסקנות הוועדה, הוחלט להעביר לידי שר התשתיות סמכויות נוספות בתחום המים. נדרש שרשות המים תפעל כגוף עצמאי תחת המשרד האמור, אך יחד עם זאת תפעל בהתאם למדיניותו של ראש משרד התשתיות הלאומיות.

תפקידה של רשות המים בישראל

כאמור, הקמתה של רשות המים בישראל נועדה לענות על מספר צרכים חיוניים, כאשר מטרת העל היא לספק מים לציבור בישראל, לחקלאות ולתעשייה בצורה המיטבית, בין אם הכוונה היא לכמות המים, לאיכות השתייה שלהם וליעילות התהליך.

רשות המים של ישראל מפתחת את משק המים והביוב ואחראית על פיתוחו- כל זאת, כמובן, תוך עמידה ביעדיה של מדינת ישראל. מעבר לכך, הרשות אחראית על תהליכיו הסדירים של משק המים. בתחום הזה, היא מפקחת על הספקים השונים בתחום, בעיקר מבחינה מנהלתית וכלכלית.

תפקיד חשוב נוסף של רשות המים הוא לשמור על אחד ממשאביה העיקריים של מדינת ישראל – מקורות מים טבעיים. למרבה הצער, הצריכה המוגברת של מים בישראל, פעילות התחזוקה והעברה הלקוייה וזיהום רבים ממי התהום הופכים את המשימה הזו למורכבת ביותר.

פעולות נוספות שמבצעת רשות המים

מעבר לכל אלה, אחראית רשות המים של ישראל על פעולות נקודתיות יותר, אך חשובות לא פחות. ויסות ההפקה ממאגרי המים ופעולות קשורות של ניטור ודיגום מאפשרות לשמור על מקורות המים. הרשות מקצה כמויות מים מסועמות לצרכנים, ובכך למעשה משפיעה במידה רבה על היכולות שלהם להשתמש במים.

כל תשתית המוקמת בתחום המים, וכן כל גוף העוסק בהפקה או באספקת מים, צריך לפעול לפי רשיונו מתאימים, ואלה ניתנים רק על ידי רשות המים של ישראל.

בנוסף לכל אלה, הרי שרשות המים של ישראל היא שמשפיעה על הכיס של כל ישראלי. זאת באמצעות קביעתם של תעריפי המים השונים, לרבות היטלים על הפקתם.

דילוג לתוכן