סוגי מים

מאמר זה יעסוק בסוגי המים השונים הקיימים ויסביר את ההבדלים ביניהם. מים מתוקים לדוגמא, מכילים מעט מלחים מומסים. הם שונים ממי הים בכך שהם מכילים מלח בישול. מקור המים המתוקים בסוגי משקעים מהאדים המצויים במים באטמוספירה. המשקעים מגיעים למקורות מים כגון נהרות ואגמים בצורה ישירה או מיד לאחר המסת קרח או שלג. בעלי חיים רבים זקוקים למים מתוקים לקיומם.

למים מתוקים יש ביקוש רב, לא רק לצרכי שתיה או צרכים שונים של בני אדם ולחקלאות, אלא גם למערכות קירור מסוגים שונים כגון תחנות כוח, קירור כורים גרעיניים ותהליכי ייצור מגוונים. נמצא כי מכלול מקורות המים המתוקים ברחבי העולם מתחילים להתרוקן כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, בצורת, גידול אוכלוסין כללי, ניצול יתר על המידה של מאגרי מים קיימים ועוד.

יחד עם גידול האוכלוסין יגדל הביקוש למים מתוקים ויורגש מחסור במקומות רבים יותר בעולם. על מנת לטפל בנושא נעשים מאמצי פיתוח עצומים על מנת לייעל את השימוש הקיים כבר, ומצד שני להגדיל באמצעות פיתוחים טכנולוגיים את היצע המים המתוקים על ידי שימוש חוזר, מיחזור והתפלה.

מים כבדים

ישנם מים כבדים שהמולקולה שלהם מורכבת משני אטומים בשם דאוטוריום שקשור אליהם אטום חמצן. מים אלו דומים במאפייניהם הכימיים למים רגילים, אולם האטומים הרגילים של המימן הם כעת הדאוטריום שהוא איזוטופ מסוג כבד של מימן. מכאן, שמסת המים הכבדים יותר גדולה בעשרה אחוזים מהמים הרגילים.

שימושי מים אלו הם חומר מקרר ומאט בפנים כורים גרעיניים. לפני השימוש מסוג זה לא היה למים אלו כל ערך. בין מים כבדים ורגילים יש הבדל בכל זאת: מים כבדים נמצאים בטבע באופן נדיר ובנוסף נויטרונים אינם נבלעים בהם, תכונה חשובה בהיבט הכורים הגרעיניים.

מים קלים

מים קלים מורכבים מאיזוטופים. איזוטופים אלו של חמצן ומימן הם קלים ונפוצים. איזוטופים שונים אחד מהשני בשלל תכונות כימיות, ביולוגיות ופיזיקליות. הלחץ של אדי המים נבדל לפי סוגי איזוטופים.

מים קשים

מים קשים נחשבים מים בעלי יונים של סידן או מגנזיום. כאשר יונים אלו באים במגע עם סבון נוצרים חומרים שקשה להמיסם במים. כדוגמא ניתן להביא את אותה טבעת לכלוך הנוצרת סביב פתח האמבטיה לאחר רחצה עם מים וסבון. כאשר המים נקיים מאותם יונים, כלומר הם מים רכים, הרי שהפעולה של הסבון הנה טובה יותר.

כאשר מחממים מים קשים, מי שאחראי על היווצרות משקעי האבנית הם יוני הסידן. שקיעת האבנית מהווה בעיה קשה במערכות עם זרימת מים חמים כמו צנרות מסוגים שונים כביתיות או של מפעלים. שקיעת האבנית גורמת לסתימה של הצינורות ולפגיעה ביעילותם של התהליכים בהם יש נחיצות לזרימת מים חמים.

מים קשים אפשר להפוך לרכים באמצעות ריכוך מים. מהי אם כן פעולת ריכוך המים? זוהי פעולה המקטינה את ריכוזם של יוני הסידן והמגנזיום המצויים במים הקשים. יונים אלו יוצרים ריאקציה עם סבון או דטרגנטים בעלי רגישות לסידן, מקטינים יכולת הקצפה וכך גם נוצרים משקעים לא אסתטיים. כושר הניקוי של אותם הדטרגנטים קטן אף הוא. בעיה נוספת היא פגיעה בגופי חימום והפחתת זרימת המים בצינורות ויצירת קורוזיה במגע של מתכת עם מתכת אחרת.

מים מזוקקים

מים שעוברים תהליך של זיקוק נקראים מים מזוקקים.  בתהליך הזיקוק, מים אלה מתנקים ממינרלים וממלחים וכך הם הופכים למים הטהורים והנקיים ביותר שקיימים היום. למים המזוקקים יש מקום של כבוד בתעשיית התרופות וכן נעשה בהם שימוש במעבדות ביולוגיות.

מים מינרלים

מים מינרלים אלו מים שיש בהם מינרלים שונים או חומרים אחרים בעלי מסיסות שכאשר הם במים, טעם המים משתנה. החומרים הנפוצים הם גזים, מלחים ותרכובות גופרית. הפקת המים המינרלים היא בטבע במקור תת-קרקעי. לפעמים צריכת המים המינרלים נעשית באופן ישיר ממקום הנביעה. מים מינרלים משווקים בבקבוקים לצריכה אישית. ההבדל בין מים מינרלים למים מהברז תלוי באיכות המים מהברזים. המים המינרלים עוברים תהליכי סינון ובקרה ורק אז אורזים אותם בבקבוקים.

ראו גם:
הוספת מגנזיום למי ברז

דילוג לתוכן