זיהום נחלים בישראל

לאורך השנים הרבות שבהן התפתחה מדינת ישראל משמעותית, מצב הנחלים בה רק הלך והורע עד לכדי קריסה כמעט מלאה של מערכת הנחלים. ממצב של נחלים חיים, עמוסים במערכות אקולוגיות והזרמה של כ-450 מיליון מ"ק מים בשנה, נחלי ישראל הפכו ממקורות מים אפשריים למוקדים מזוהמים בביוב, שפכים תעשייתיים וכדומה. כמות המים שזרמה בהם פחתה לכדי כ-50 […]

שיקום נחלים בישראל

במדינת ישראל ישנם כ-12 נחלים ראשיים אשר זורמים ישירות אל הים התיכון, ועוד כ-15 נחלים עיקריים אשר זורמים לכנרת ולנהר הירדן. מקורות המים של הנחלים בישראל נתפסו בעבר לצורך מילוי צורכי מי שתיה וחקלאות- השקיית שדות, פרדסים וגידולים אחרים. אולם עם הזמן, הנחלים החלו להוות את עורקי הביוב העיקריים של מי השפכים אשר מגיעים מהבתים, […]

דילוג לתוכן