שירותים במשרדים ללא שימוש במים

מים הם משאב חיוני ויקר מאוד בכל העולם, בייחוד במדינה כמו ישראל, שלה מקורות מים מועטים. מבחינה זו אין הרבה דברים יותר בזבזניים במשק הבית הביתי והמשרדי מאשר שירותים. השירותים בהם כולנו משתמשים במשרד מידי יום צורכים כמויות אדירות של מים, בעיקר לצרכי הדחת האסלות והמתקנים הסניטאריים השונים – מדובר על כמעט 10 ליטר מים […]

האיגוד הישראלי למים

מדינת ישראל היא מדינה הנמצאת באופן קבוע במשבר בתחום המים. מיעוט המשקעים והיותה מיושבת באזור מדברי ברובו הוא אחד המקורות למחסור הקבוע במים. בנוסף, היותה מדינה מפותחת מבחינה חקלאית ותעשייתית, גורם לשימוש יתר במים- מים שאין. בנוסף לחסכון במים שנדרש מהאזרחים, נדרשות גם התפתחויות טכנולוגיות ואחרות, אשר יאפשרו מחזור של מים, התפלה וחיסכון בקני מידה […]

חוקי המים בישראל

חוק המים, התשי"ט – 1959 הוא חוק המים המרכזי בישראל, אשר מכוחו יכולה מועצת הרשות הממשלתית לקבוע נורמות וכללים לאיכות המים, מחירם, תנאי הספקתם ועוד. בנוסף, החוק מאפשר לשר החקלאות ולשר לאיכות הסביבה להתקין תקנות הכוללות הוראות בנוגע לאופן ביצועו של החוק, בנושאים הרלוונטיים למשרדיהם. פקודת ים כינרת, 1947 זוהי אחת הפקודות העתיקות שנותרו בספר […]

משבר המים בישראל

ישראל היא מדינה שרובה מדבר. כמות הגשמים היורדת מדי חורף אינה גדולה, מקורות המים אינם רבים והדרישה לחסוך במים קיימת כאן כבר עשרות שנים (עוד לפני הקמפיין "ישראל מתייבשת" אפשר להיזכר ב"חבל על כל טיפה" ו"בינתיים סוגרים את המים"). בישראל קיימים ארבעה מקורות עיקריים של מים- שאיבת מי תהום ומעיינות, מים עיליים (אגמים ונהרות), מי […]

דילוג לתוכן