ייבוש הכנרת

מקרה אבסורדי נוסף בכל הנוגע להתנהלות הממשלתית והאזרחית לכנרת. כאילו שמפלס המים לא ירד בצורה משמעותית ביותר במשך השנים האחרונות, בספטמבר 2011 החלו עבודות לייבוש אחד החופים בכנרת מתוקף תכניות שאושרו בשנת 1978. עם זאת, התכניות שאושרו ב-1978 לא כוללות התייחסות להתפתחויות סביבתיות ומנהליות רבות שאירעו מאז. תנועת "אדם טבע ודין" טוענת כי עיריית טבריה […]

זיהום נחלים בישראל

לאורך השנים הרבות שבהן התפתחה מדינת ישראל משמעותית, מצב הנחלים בה רק הלך והורע עד לכדי קריסה כמעט מלאה של מערכת הנחלים. ממצב של נחלים חיים, עמוסים במערכות אקולוגיות והזרמה של כ-450 מיליון מ"ק מים בשנה, נחלי ישראל הפכו ממקורות מים אפשריים למוקדים מזוהמים בביוב, שפכים תעשייתיים וכדומה. כמות המים שזרמה בהם פחתה לכדי כ-50 […]

דילוג לתוכן