תעלת הימים

פרויקט תעלת הימים הוא רעיון שמלווה את ארץ ישראל עוד מימי הרצל, כאשר חברו הציוני יוהאן קרמנצקי הגה את הרעיון בשנת 1896. לאורך השנים הרבות הרעיון המהפכני והעצום הזה המשיך לעלות ואף הגיע לשלבי תכנון ודיונים מהותיים. עם זאת, גם כיום ב-2011 התעלה עדיין אינה בנויה, למרות שהנושא נמצא בשלבים מתקדמים כפי שלא היה מעולם. […]

התייבשות ים המלח

במהלך העשור האחרון ים המלח מאבד כמטר מגובה מפלסו מידי שנה. עובדה זו באה מול נתונים המצביעים על כך שבשנות השבעים והשמונים ים המלח איבד עשרות סנטימטרים מגובהו, ובשנות החמישים הוא איבד רק סנטימטרים בודדים. לאור כל זה ניתן לומר כי ים המלח מתכווץ בעשורים האחרונים.

האיגוד הישראלי למים

מדינת ישראל היא מדינה הנמצאת באופן קבוע במשבר בתחום המים. מיעוט המשקעים והיותה מיושבת באזור מדברי ברובו הוא אחד המקורות למחסור הקבוע במים. בנוסף, היותה מדינה מפותחת מבחינה חקלאית ותעשייתית, גורם לשימוש יתר במים- מים שאין. בנוסף לחסכון במים שנדרש מהאזרחים, נדרשות גם התפתחויות טכנולוגיות ואחרות, אשר יאפשרו מחזור של מים, התפלה וחיסכון בקני מידה […]

חוקי המים בישראל

חוק המים, התשי"ט – 1959 הוא חוק המים המרכזי בישראל, אשר מכוחו יכולה מועצת הרשות הממשלתית לקבוע נורמות וכללים לאיכות המים, מחירם, תנאי הספקתם ועוד. בנוסף, החוק מאפשר לשר החקלאות ולשר לאיכות הסביבה להתקין תקנות הכוללות הוראות בנוגע לאופן ביצועו של החוק, בנושאים הרלוונטיים למשרדיהם. פקודת ים כינרת, 1947 זוהי אחת הפקודות העתיקות שנותרו בספר […]

דילוג לתוכן