המוביל הארצי יהפוך למוביל מים מותפלים

המוביל הארצי הוא פרויקט לאומי בעל חשיבות היסטורית למדינת ישראל ובזמנו הוא היווה מקור לגאווה לאומית של ישראל בעולם ולאמצעי קריטי למשק המים המקומי.

תכנית של חברת מקורות (חברת המים הממשלתית) משנת 2009 שמיועדת להוצאת משק המים הישראלי מהמשבר המתמשך שלו כוללת הצעה מהפכנית של שינוי ייעוד המוביל הארצי והפיכתו למקור המים רק לאזור חיפה והצפון. בעוד שייבנו שורה של מובילים חדשים לכלל אזורי ישראל אשר יובילו מים מותפלים. מקורות מציעה בנוסף להקים "מוביל ארצי" למי קולחין לצרכי חקלאות.

התכנית החדשה על הצעותיה החדשניות ובחלקן המהפכניות היא חלק מתכנית החומש של מקורות לייעול ושיפור משק המים בישראל.

התכנית כוללת גם שינוי בתפיסה של מקורות ובניית מובילי אספקת מים גם לפריפריה – לעומת המצב כיום בו המוביל הארצי מספק מים מהכנרת ועד הנגב, אבל בעיקר לריכוזי האוכלוסייה הגדולים.

שינוי מהותי בעקבות מפעלי ההתפלה

תכנית החומש של מקורות, אשר הושקה רשמית כבר ב-2009 אך עדיין לא יושמה לחלוטין עד 2013, מהווה שינוי מהותי בתפיסת הפעולה של מקורות וביכולות שלה לספק מים למשק הישראלי.

עיקר השינוי מתאפשר הודות למעבר המסיבי לשימוש במים מותפלים. בישראל נבנו בשנים האחרונות מפעלי התפלה ענקיים, באזור שבין חדרה לאשקלון.

המפעלים מאפשרים להתפיל כמויות אדירות של מי ים ולהסב אותם למי שתייה ומים לשימושים שונים – תוך מעבר היסטורי ומשמעותי מהסתמכות על מקורות מים מתוקים טבעיים שנמצאים בחסר תמידי בישראל למקור מים מותפלים שהוא כמעט אינסופי בפועל.

מכאן יש היגיון תפעולי וכנראה הנדסי בהסבת המוביל הארצי הקיים לשימוש בתור מוביל המים לאזור הצפון וחיפה בלבד, לצד בניית מובילי מים חדשים למים המותפלים, בנוסף לתשתית ההולכה הקיימת של מקורות. מפעלי ההתפלה יוכלו לאחר השלמת כל המתוכננים לקום לספק למשק המים כ-600 מיליון מ"ק מים בשנה, כך שמים אלו הופכים בתהליך שכבר מתנהל למקור מי השתייה העיקרי של המדינה.

עלויות תקציביות אדירות

מדובר ללא ספק על פרויקט תשתית עצום בהיקפו, וככזה הוא דורש השקעות כספיות גבוהות מאוד – זוהי העובדה שהכי מעיבה על יישום מלא של התכנית. עלות תכנית החומש של מקורות מוערכת במעל 6 מיליארד ש"ח – במציאות התקציבית של ישראל בשנים האחרונות בפועל בלתי אפשרי להשיג את המימון הדרוש. אך חשוב להבין כי העלויות הכרחיות וכי ללא תקציבי פיתוח, מקורות לא תוכל בפועל לחבר את מתקני ההתפלה למערכת ההולכה הארצית ולא לבנות את מערכת ההולכה החדשה והנדרשת.

היעדר התקציבים נובע גם מקיצוצים ממשלתיים אך גם מהכישלון של מקורות ורשות מים להעלות את תעריפי המים במידה הרצויה על ידם. המצב עשוי להיות אבסורדי, עד כדי שמתקני ההתפלה יהיו מוכנים ויחלו לפעול אך לא תהיה תשתית הולכה מתאימה ולכן יהיו צורך להזרים את המים המותפלים בחזרה לים.

היבטים חשובים נוספים של התכנית

מעבר להסבת המוביל הארצי ההיסטורי למקור אספקת המים רק לאזור הצפון, תכנית מקורות כוללת כאמור היבטים רבים נוספים. התכנים כוללת בניית תשתית הולכת מים חדשה ומתקדמת ממתקני ההתפלה ואל אזור גוש דן, אל אזור ירושלים – כולל הקמת קו מים חדש לירושלים – ולאזור הדרום העצום שכיום אינו יכול לקבל אספקת מים בהיקפים הדרושים לשם קליטת תושבים חדשים. תכנית מקורות כוללת גם דגש משמעותי על שיקום אתרי קידוח ישנים שהזדהמו, על שיקום נחלים באמצעות הזרמת מים ותהליכי שיקום מורכבים ועוד.

היבט חשוב נוסף של תכנית מקורות הוא בנייתו של מעין מוביל ארצי למי קולחין – מי ביוב מטוהרים המשמשים להשקיית חקלאות. בכך תושג התייעלות במי בקולחין בישראל, הגברת השימוש במים מטוהרים לחקלאות על פני מי שתייה ושיפור המצב הכלכלי של החקלאים.

דילוג לתוכן